TÂN CHÂU – XỨ LỤA

Kén và chỉ được se từ kénKhung cửiDệt khăn (thủ công) từ tơ tằmDệt vải có hoa văn theo mô hình công nghiệp Công đoạn đập vải lãnh mỹ A…

Chi tiết

AN GIANG DISCOVERY

CHÂU ĐỐC – NÚI SAM – TRÀ SƯ      (Lunch) Pick up at your hotel in Châu Đốc. Take a motor boat to see the floating fish farm and the floating…

Chi tiết

COOKING CLASS TOUR IN CHÂU ĐỐC

Program What you will do Going to garden to pick vegatable for cooking class Learning ingredients for dishes Processing yourself Learning how to decorate and cooking a most professional way The…

Chi tiết