Việt Nam đứng thứ 8 trong danh sách các quốc gia nơi người nước ngoài sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất để sống và làm việc. Một nghiên cứu mới đây của tổ chức InterNations, cộng đồng lớn nhất cho người nước ngoài sinh sống và...