Nhà Công tử Bạc Liêu được xây bằng các vật liệu chuyển từ Pháp về, bên trong vẫn lưu giữ nhiều cổ vật giá trị. Người dân địa phương thường gọi đây là “nhà Lớn”, do kỹ sư người Pháp thiết kế. Hầu hết vật...