Chương Trình Du Lịch BUÔN MA THUỘT – NHA TRANG – HUẾ – ĐÀ NẲNG – QUẢNG BÌNH (7 ngày 6 đêm)

Chương Trình Du Lịch BUÔN MA THUỘT – NHA TRANG – HUẾ – ĐÀ NẲNG – QUẢNG BÌNH (7 ngày 6 đêm)
Ngày 1: CHÂU ĐỐC – BUÔN MA THUỘT (ăn sáng, trưa, tối)
Ngày 2: BUÔN MA THUỘT – HUẾ (ăn sáng, trưa, tối)
Ngày 3: HUẾ – QUẢNG BÌNH – HUẾ (ăn sáng, trưa, tối)