HÒN ĐẦM HÀ TIÊN 2N1Đ

HonPhuTu

HÒN ĐẦM HÀ TIÊN (2 ngày 1 đêm) Ngày 1:                       LONG XUYÊN –  HÒN ĐẦM – HÀ TIÊN           (ăn sáng, …

Chi tiết

ĐÀ LẠT 4N3Đ

vuon_hoa_DaLat

ĐÀ LẠT NGÀN HOA 4 NGÀY 3 ĐÊM Ngày 1:                         LONG XUYÊN – ĐÀ LẠT                                                   (ăn sáng, trưa, …

Chi tiết

ĐÀ LẠT 3N2Đ

Dalat_nhathoDomain-1

ĐÀ LẠT NGÀN HOA 3 NGÀY 2 ĐÊM Ngày 1:                         LONG XUYÊN – ĐÀ LẠT               (ăn sáng, trưa, chiều) …

Chi tiết

HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG – SAPA

hn11351590339 (1)

HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG – SAPA (6 ngày 5 đêm)
Ngày 1: TP.HCM – HÀ NỘI  (ăn 2 bữa)
Ngày 2: HÀ NỘI – TAM CỐC – BÁI ĐÍNH – HẠ LONG  (ăn 3 bữa)
Ngày 3: HẠ LONG – YÊN TỬ – HÀ NỘI – SAPA  (ăn 3 bữa)

PHÚ YÊN – ĐÀ NẴNG – NHA TRANG

canh2_PY_DN_NT

PHÚ YÊN – ĐÀ NẴNG – NHA TRANG (5 ngày 4 đêm)
Ngày 1: LONG XUYÊN – PHÚ YÊN (ăn sáng, trưa, tối)
Ngày 2: PHÚ YÊN – ĐÀ NẴNG (ăn sáng, trưa, tối)
Ngày 3: ĐÀ NẴNG (ăn sáng, trưa, tối)

NHA TRANG – QUY NHƠN

CANH2_NT_QN

NHA TRANG – QUY NHƠN (5 ngày 4 đêm)
Ngày 1: LONG XUYÊN – NHA TRANG  (ăn sáng, trưa, tối)
Ngày 2: NHA TRANG – QUY NHƠN  (ăn sáng, trưa, tối)
Ngày 3: QUY NHƠN – BT QUANG TRUNG – NHA TRANG (ăn sáng, trưa, tối)

NHA TRANG – BIỂN XANH CÁT TRẮNG

CANH3_BXCT_NT

NHA TRANG – BIỂN XANH CÁT TRẮNG (4 ngày 3 đêm)
Ngày 1: LONG XUYÊN – NHA TRANG  (ăn sáng, trưa, tối)
Ngày 2: NHA TRANG – BÃI DÀI – HÒN NGỌC VIỆT (ăn sáng, trưa, tối)
Ngày 3: HỒ CÁ – HÒN MỘT – HÒN TẰM – BÃI TRANH  (ăn sáng, trưa, tối)

NHA TRANG – ĐÀ LẠT

CANH4_NTDL5N4D

NHA TRANG – ĐÀ LẠT (5 ngày 4 đêm)
Ngày 1: LONG XUYÊN – NHA TRANG (ăn sáng, trưa, tối)
Ngày 2: NHA TRANG (ăn sáng, trưa, tối)
Ngày 3: NHA TRANG – ĐÀ LẠT (ăn sáng, trưa, tối)
….

NHA TRANG – BUÔN MA THUỘT – ĐÀ LẠT

CANH1_NT_BMT_DL

NHA TRANG – BUÔN MA THUỘT – ĐÀ LẠT (6 ngày 5 đêm)
Ngày 1: LONG XUYÊN – NHA TRANG (ăn sáng, trưa, tối)
Ngày 2: NHA TRANG – DỐC LẾT – HÒN NGỌC VIỆT (ăn sáng, trưa, tối)
Ngày 3: NHA TRANG – BUÔN MA THUỘT (ăn sáng, trưa, tối)
….

NINH CHỮ – BUÔN MA THUỘT – PLEIKU

CANH3NC_BMT_DL

NINH CHỮ – BUÔN MA THUỘT – PLEIKU
Ngày 1: LONG XUYÊN – MŨI NÉ – NINH CHỮ (ăn sáng, trưa, tối)
Ngày 2: NINH CHỮ – BUÔN MA THUỘT (ăn sáng, trưa, tối)
Ngày 3: BUÔN MA THUỘT (ăn sáng, trưa, tối)