Đại lý vé máy bay Vietnam Airlines An Giang

              

                                                         LỊCH BAY THAM KHẢO :

CHẶNG BAY SỐ HIỆU GIỜ CẤT CÁNH GIỜ HẠ CÁNH TẦN SUẤT LOẠI MÁY BAY
Hải Phòng – TP.Hồ Chí Minh VN281 08:45 10:45 Hàng ngày Airbus A320
VN283 14:45 16:45 Hàng ngày Airbus A320
VN285 18:30 20:30 Hàng ngày Airbus A320
VN287 20:40 22:40 Hàng ngày Airbus A320
TP.Hồ Chí Minh – Hải Phòng VN280 06:00 08:00 Hàng ngày Airbus A320
VN282 11:45 13:35 Hàng ngày Airbus A320
VN284 15:30 17:30 Hàng ngày Airbus A320
VN286 17:55 19:55 Hàng ngày Airbus A320
Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh VN757 06:30 08:30 Hàng ngày Airbus A330-300
VN211 08:00 10:00 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN213 09:30 11:30 Hàng ngày Boeing 777
V215 11:00 13:00 Hàng ngày Boeing 777
VN217 12:30 14:30 Hàng ngày Airbus A330-300
VN219 13:30 15:30 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN223 14:00 16:00 Hàng ngày Airbus A330-200
VN2233 15:00 17:00 Hàng ngày Boeing 777
VN225 15:30 17:30 Hàng ngày Boeing 777
VN227 16:30 18:30 Hàng ngày Boeing 777
VN783 17:00 19:00 Hàng ngày Boeing 777
 

TP.Hồ Chí Minh – Hà Nội

VN210 06:30 08:30 Hàng ngày Airbus A330-200
VN214 09:30 11:30 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN216 10:30 12:30 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN218 11:00 13:00 Hàng ngày Airbus A330-300
VN220 12:30 14:30 Hàng ngày Airbus A330-200
VN222 14:00 16:00 Hàng ngày Boeing 777
VN2222 15:00 17:00 Hàng ngày Airbus A330-200
VN224 15:30 17:30 Hàng ngày Boeing 777
VN216 16:00 18:00 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN226 17:00 19:00 Hàng ngày Airbus A321-100/200
 

Hà Nội – Đà Nẵng

VN307 08:10 09:25 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN309 12:15 13:30 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN311 15:35 16:50 Hàng ngày Airbus A330-200
VN313 16:30 17:45 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN315 19:10 20:25 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN319 20:00 21:15 Hàng ngày Airbus A320
VN317 20:35 21:50 Hàng ngày Airbus A321-100/200
 

Đà Nẵng – Hà Nội

VN306 06:05 07:15 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN308 10:15 11:25 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN310 14:20 15:30 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN312 17:50 19:00 Hàng ngày Airbus A330-200
VN314 18:35 19:45 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN316 21:15 22:25 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN318 22:10 23:20 Hàng ngày Airbus A320
 

Hà Nội – Huế

VN241 06:30 07:40 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN245 12:30 13:40 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN2413 10:05 11:45 Không thường xuyên Atr Turboprop
VN247 19:20 20:30 Thứ 2, 5, 6 Airbus A321-100/200Airbus A320
 

Huế – Hà Nội

VN240 08:30 09:40 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN2462 12:35 14:10 Không thường xuyên ATR TURBOPROP
VN244 14:30 15:40 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN246 21:20 22:30 Hàng ngày Airbus A321-100/200Airbus A320
 

Hà Nội – Điện Biên

VN494 10:00 11:00 Hàng ngày Atr Turboprop
VN496 13:30 14:30 Hàng ngày Atr Turboprop
Điện Biên – Hà Nội VN495 11:40 12:40 Hàng ngày Atr Turboprop
VN497 15:15 16:10 Hàng ngày Atr Turboprop
Hà Nội – Đồng Hới VN279 07:00 08:05 Thứ 3,5,7,CN Fokker70
VN2799 10:20 11:50 Thứ 2,4,6 Atr Turboprop
Đồng Hới – Hà Nội VN2788 12:30 14:10 Thứ 2,4,6 Atr Turboprop
VN278 13:25 14:30 Thứ 3,5,7,CN Fokker70
Hà Nội – Đà Lạt VN277 13:35 15:15 Hàng ngày Airbus A320
Đà Lạt – Hà Nội VN276 16:00 17:40 Hàng ngày Airbus A320
Hà Nội – Nha Trang VN263 06:20 08:00 Hàng ngày Airbus A320
VN265 11:30 13:10 Hàng ngày Airbus A320
VN267 16:25 18:05 Hàng ngày Airbus A321-100/200
Nha Trang – Hà Nội VN262 08:50 10:30 Hàng ngày Airbus A320
VN264 14:00 15:40 Hàng ngày Airbus A320
VN266 18:55 20:35 Hàng ngày Airbus A321-100/200
Hà Nội – Buôn Ma Thuột VN271 18:00 19:40 Hàng ngày Airbus A320
Buôn Ma Thuột – Hà Nội VN270 20:35 22:15 Hàng ngày Airbus A320
Hà Nội – Cần Thơ VN295 06:10 08:20 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN297 13:50 16:00 Hàng ngày Airbus A321-100/200
Cần Thơ – Hà Nội VN294 09:10 11:20 Hàng ngày Airbus A321-100/200
VN296 16:50 19:00 Hàng ngày Airbus A321-100/200
TP. Hồ Chí Minh – Vinh VN372 09:40 11:25 Hàng ngày Airbus A320
VN374 13:40 15:25 Hàng ngày Airbus A321-100/200
Vinh – TP. Hồ Chí Minh VN373 12:15 14:00 Hàng ngày Airbus A320
VN375 16:15 18:00 Hàng ngày Airbus A321-100/200