SIHANOUKVILLE – KÉP – NÚI TÀ LƠN

CHƯƠNG TRÌNH SIÊU KHUYẾN MÃI: SIHANOUKVILLE – KÉP – NÚI TÀ LƠN (2 ngày 1 đêm)
NGÀY 1: LONG XUYÊN–NÚI TÀ LƠN–SIHANOUKVILLE  (S, T, C)
NGÀY 2: SIHANOUKVILLE – KEP – LONG XUYÊN   (S, T)

Chi tiết