Phượng Hồng – Dương Triệu Vũ

Phượng Hồng – Dương Triệu Vũ

Mùa thi đã đến, cùng thưởng thức ca khúc Phượng Hồng do Dương Triều Vũ thể hiện để hòa vào không khí mùa thi cùng các sĩ tử.