Dinh Bảo Đại ở Đà Lạt – Dinh I   Bạn có niềm yêu thích lịch sử, muốn tìm hiểu về vua các vị vua trong đó có Bảo Đại, vị vua cuối cùng của các triều đại phong kiến ở Việt Nam thì không cần phải...