KHU DU LỊCH MỸ KHÁNH Ở CẦN THƠ   Khu du lịch Mỹ Khánh ở Cần Thơ - Mỹ Khánh được xem như là một đồng bằng sông Cửu Long thu nhỏ với miệt vườn, kênh rạch, ao cá, cơ sở sản xuất truyền thống, nhà cổ...