Đối với người Hàn Quốc dù công việc có bận rộn đến mấy họ cũng sẽ không bỏ bữa sáng. Người Hàn thường chuẩn bị bữa sáng ở nhà và món ăn sáng của người Hàn được chuẩn bị đầy đủ chu đáo không kém...