Đến 'xứ sở cây thốt nốt' Tịnh Biên mùa nước nổi "Tịnh Biên - An Giang vào mùa nước nổi đẹp như tranh vẽ với hàng cây thốt nốt huyền thoại" - nhiếp ảnh gia Minh Trung (TP. HCM) nhận xét. Mùa nước nổi Tịnh Biên yên bình, đẹp...