Hanh_Trinh_Phuong_Bac_Ngay03-04-05-06

Ngày 03: Hạ Long - Yên Tử - Hà Nội, Ngày 04: Lào Cai - Sa Pa - Núi Hàm Rồng, Ngày 05: Sa Pa - Hà Nội - Vincom Mega Royal City, Ngày 06: Hà Nội - Tiễn Sân Bay

Ngày 03: Hạ Long – Yên Tử – Hà Nội, Ngày 04: Lào Cai – Sa Pa – Núi Hàm Rồng, Ngày 05: Sa Pa – Hà Nội – Vincom Mega Royal City, Ngày 06: Hà Nội – Tiễn Sân Bay