Hanh_Trinh_Phuong_Bac_Ngay03-04-05-06

Ngày 03: Hạ Long - Yên Tử - Hà Nội, Ngày 04: Lào Cai - Sa Pa - Núi Hàm Rồng