Xả Stress – Tình Thơ

Một mùa hè nữa lại đến, bài hát “Tình thơ” làm cho cảm xúc mỗi người mỗi khác, người thì  xúc động, người thì nhớ bạn bè, … hãy giải trí cùng MV Tình Thơ này để biết được cảm xúc trong bạn.