Xả stress – Vợ Chồng Đậu Chơi Facebook

Tiểu phẩm hài Vợ Chồng Đậu Chơi Facebook mới nhất của Kiều Linh trong Album hài Vol 4 “Kiều Linh chân ngắn – Vợ thằng Đậu thời nay”