KHU DU LỊCH NÚI SẬP   Khu du lịch núi Sập - Núi Sập – cái tên quả là gây ấn tượng ngay lần đầu cho người nghe có đúng không? Vậy khu du lịch núi Sập hẳn là phong cảnh cũng rất hữu tình rồi. Có đúng...