Hồ Than Thở (Đà Lạt)   Hồ Than Thở (Đà Lạt) - Bạn cảm thấy yêu thích lắng nghe những câu chuyện tình lãng mạn? Bạn thích đi đó đây để ngắm danh lam thắng cảnh và biết thêm nhiều thứ? Bạn muốn đến một nơi có...

Truyền thuyết về đồi thông hai mộ ở Hồ Than Thở   Ngày trước, nơi đây gắn với câu chuyện tình của Hoàng Tùng và Mai Nương. Chuyện xảy ra vào thế kỷ 18, khi người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ dấy binh đánh đuổi bọn...