DINH BẢO ĐẠI – DINH III   Biệt điện mùa hè của vua Bảo Đại hay còn gọi là dinh Bảo Đại là một dinh thự tọa lạc tại đồi Ái Ân, trên đường Triệu Việt Vương phường 4 thành phố Đà Lạt. Dinh Bảo Đại Đà Lạt hay...