Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam – Địa điểm văn hóa tinh thần lớn nhất Tây Nam Bộ   Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam là một trong những công trình Phật giáo lớn nhất ở Tây Nam Bộ. Thiền viện được khởi dựng từ tháng 7...