Sản phẩm của niềm tự hào Đà Lạt - Vang Chateau Dalat Ông Tuấn cũng chia sẻ, chất lượng vang của Chateau Dalat làm ông hài lòng chen lẫn bất ngờ. Màu rượu tốt. Mùi hoa quả chín tốt. Cân bằng hương vị và chất lượng rượu...

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU RƯỢU VANG ĐÀ LẠT  Từ cuối thập niên 1990 trở về trước , ở Việt Nam vẫn chưa có một Nhà sản xuất Rượu Vang nào trong nước sản xuất ra loại Rượu Vang chính thống theo tiêu chuẩn Châu...